-Sida3 -


Styrelsen för Sandsjöns GDF
Ordförande   
Jonas Gabrielson 033-28 00 54,  070-515 37 22
gabrielsson.jonas@telia.com  
    
Kassör / Webmaster  
Anders Lagerström 033-29 32 21, 073-680 16 93
anders-lagerstrom@live.se 
   
Sekreterare  
Gunborg Jönell 033-28 22 89
gunborg.jonell@gmail.com
    
Ledamot / vice ordförande   
Roland Lindberg 0325-62 51 35
rollin.l@outlook.com
  
Ledamot   
Britta Ebbeholm 033-27 14 97
eb-motor@hotmail.com

Ledamot  
Gunnar Lundqvist 033-41 02 22
gunnar.lundqvist1@gmail.com
    
Ledamot  
Berit Krassman 033-28 30 81
krassman.rune@gmail.com
    
Musikförmedlare  
Hans Ebbeholm 033-27 14 97
eb-motor@hotmail.com

Tillbaka